DSOG's Efterårsmøde, 15.-16. november 2019

Så er programmet for DSOG’s Efterårsmøde på plads. Mødet afholdes d. 15.-16. november på IDA Mødecenter, København. EFU og FYGO har sammensat et spændende program. Overskriften for fredag er “Blødning i et kvindeliv” hvor både gynækologiske og obstetriske problemstillinger berøres. Lørdagens program er, traditionen tro, arrangeret af FYGO og omhandler “Kultur og Kvindesyn”. Tilmelding foregår via Safeticket. Find programmet her

Read More

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for håndtering af zikavirusinfektion hos gravide

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet opdaterede retningslinjer for håndtering af mistanke om zikavirusinfektion hos gravide.

Væsentligste ændringer er, at der nu udelukkende tales om lande og områder med forekomst af zikavirus (og ikke udbrudsområder), og at gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive det, anbefales at overveje at udskyde ikke-nødvendige rejser til disse områder. Læs de opdaterede retningslinjer nedenunder

Read More

Første nordiske NFOG guideline - Progesterone for prevention of preterm birth

NFOG har netop publiceret den første fælles nordiske guideline om progesteronbehandling til forebyggelse af præterm fødsel ved enten tidligere præterm fødsel eller kort cervix: NFOG guideline: Progesterone for prevention of preterm birth. Forfattergruppen er delvist udpeget af de nationale videnskabelige selskaber, og der er repræsentanter fra alle 5 nationale selskaber. Guidelinen er baseret på en metaanalyse, publiceret i mediet MagicApp og kan frit tilgås via nedenstående link.

www.magicapp.org/public/guideline/pEQmQE

Read More

Ledige pladser i DGCGs arbejdsgrupper

Ledige pladser i DGCGs arbejdsgrupper

Trofoblastgruppen:  
1-2 Gynækologer - gerne 1 fra Østdanmark

Ovariecancergruppen:
1 Gynækolog fra Region Midt

 Vulvacancergruppen:
1 Gynækolog 

 Cervixcancergruppen:
1 Gynækolog fra OUH

Interesserede bedes sende en kortfattet ansøgning inkl CV til formand for DGCG Lene Lundvall: lende.lundvall@regionh.dk. Ansøgningsfrist 1. august 2019. Udpegning vil blive foretaget start august.

Read More

Attention PhD students - AOGS first-paper-package deal for PhD students

AOGS now offers the ”first-paper-package” for PhD students. The first-paper-package is designed for PhD candidates formally registered with a university, who are submitting their first original research article that is meant to be part of their future doctoral thesis.

At AOGS we especially value the development of the next generation of researchers and clinical academics. In order to facilitate the first submission to eventually become a published paper, we have developed a specific first-paper-package deal including 1) a prioritized review process, 2) An optional interview published on the AOGS website 3) A chance to win the first-paper-prize

Read More

Støtteerklæring til Aarhus Universitetshospital

DSOG har forfattet en støtteerklæring vedrørende de massive besparelser på AUH. Erklæringen er blandt andet sendt til formænderne for Regionerne, Folketingets sundhedspolitikere samt LOGO (de ledende overlæger på samtlige gynækologiske-obstetriske afdelinger i Danmark). DSOG kan forudse, at de besparelser, som lige nu rammer AUH, inden længe rammer landets øvrige hospitaler og dermed de allerede pressede gynækologiske og obstetriske afdelinger. Læs det samlede skrift her

Read More

Spørgeskema vedr. brug af Ventoline

Blandt flere obstetriske speciallæger, er der i samarbejde med obstetrisk styregruppe et ønske om at afdække erfaringerne omkring Ventoline versus Bricanyl til vendingsforsøg og akut tokolyse. Hvis du er, eller har været, ansat på en gynækologisk/obstetrisk afdeling i mindst en måned inden for det seneste år, håber vi at du vil besvare spørgeskemaet.

Read More

Medlem til styregruppe om udbredelse af dagkirurgi i Danmark

Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK) har i samarbejde med Danske Regioner og RKKP indledt et arbejde omkring kortlægning af dagkirurgi i Danmark samt udvikling af en kvalitetsdatabase. 

DSDK har besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af interessenter fra kirurgiske selskaber, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Danske Regioner, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og DSDK. Målet med styregruppen er i første omgang at diskutere mulighederne for at skabe et databasebaseret kvalitetsløft indenfor dansk dagkirurgi, evt. understøttet af øvrige aktiviteter, ex symposier/workshops.

Der skal udpeges en repræsentant fra DSOG til styregruppen. Er du interesseret så send en ansøgning til DSOG’s formand Hanne Brix Westergaard hbw@dadlnet.dk . Ansøgningen skal indeholde CV inkl. en beskrivelse af specialviden indenfor dagkirurgi,

Frist for ansøgning torsdag d. 14.05.19.

Læs mere her

Read More

Mors Dag med Læger uden Grænser

Vær med til Mors dag sammen med Læger uden Grænser, hvor du kan høre en jordemoder og en neonatal sygeplejerske fortælle om deres arbejde med bl.a. fødsler i udsatte områder af verden og de sygdomme og risici, som der desværre stadig er ved at være gravid, mor og nyfødt i mange af de områder, som Læger uden Grænser arbejder i.

Arrangementet finder sted den 12. maj i Kulturhuset på Islands Brygge 18, 2300 København S.

Læs mere her

Read More

Brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg - Lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark

Som sundhedsfaglige har vi oplevet flere eksempler på, at børn og gravide uden opholdstilladelse ikke har adgang til den sundhedshjælp, de har brug for. Dette er bekymrende. Sundhedssystemets tilbud til børn og gravide bør altid tage udgangspunkt i sundhedsfaglige behov uafhængigt af juridisk status.

Derfor har Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab, Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Selskab for Indvandrersundhed skrevet et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, hvor vi opfordrer sundhedsprofessionelle til at overholde dansk lovgivning og internationale konventioner. At alle børn og gravide i Danmark skal behandles lige og tilbydes lige adgang til sundhed. Brevet kan læses her.

Read More

FIGO photo competition 2019

We are pleased to announce the 2019 FIGO Photo Competition: Women's health, Women's Wellbeing, an opportunity to share the perspectives of your patients and your professional community with our global network.

FIGO members are on the frontline of women’s health in 132 countries. We are passionate about seeing a world where all women achieve the highest possible standards of care. 

Help us keep women’s health front and centre of the global health agenda, by entering the competition and sharing your work with us. Read more here

/ FIGO

Read More

4th European Conference on Preconception Health and Care - September 26th-27th, Copenhagen

At this multidisciplinary conference, international researchers and key persons will introduce and discuss the latest advances and evidence in the field of fertility awareness and preconception health and care. The program includes hot topics such as: ethics and politics of infertility, new technology and interventions for improving fertility, implementation of interventions, and the gender perspectives. Homepage

Read More