Infomation om de specialespecifikke kurser (U-kurser) i Gynækologi og Obstetrik

A) Oversigt over de 10 årlige kurser (på Sundhedstyrelsens hjemmeside) samt worddokument her: 2018 (februar 2018) 2019 (august 2018)

og

B) Undervisningsmateriale, programmer m.v. er at finde på CourseSites by Blackboard

Det drejer sig om:

- Deltager information** 
- Program for kurset**
- Materiale til brug for forberedelsen til kurset
- Præsentationer (powerpoint)
- Artikler m.v.

Du får adgang til Blackboard via et login, der sendes til dig fra hovedkursuslederen Marie Søgaard, som en del af velkomsten som hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik.

Du har adgang til alt materialet fra alle kurser indtil du har deltaget i alle kurserne. Materiale kan downloades til Mac/PC.

**OBS: sendes endvidere via mail fra delkursuslederne ca. 4 uger før kurset.

Dokumentation for kursusdeltagelse (obligatorisk)
Dokumentation for deltagelse i U-kurser – ark til underskrift fra alle delkursusledere

Endelig godkendelse af kursusdeltagelse fra hovedkursuslederen (obligatorisk)
Godkendelsesprocedure for speciale specifikke kurser (U-kurser) via logbognet.dk

Godkendelseprocedure for de specialespecifikke kurser (U-kurser) - hvis du ikke bruger logbognet.dk.
Send “ark med underskrifter” til Marie Søgaard, Nederste Torpenvej 3D, 3050 Humlebæk inkl. frankeret svarkuvert med din egen adresse. OBS: der skal ikke sendes kursusbeviser for SOL eller andre kurser til hovedkursuslederen.

Kontakt
Hovedkursusleder Marie Søgaard
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk
Mobil: 28947990