Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Referenceprogrammer.

Tilmelding til Gynækologiske Guidelinemøde d. 6.-7. september 2019

Guidelinemødet afholdes på Hindsgavl Slot d. 6.-7. september

Priser:

Early bird (tilmelding før d. 22.8.2019)

Deltagelse MED overnatning - inkl. festmiddag: 2000 kr. + gebyr

Deltagelse UDEN overnatning - inkl. festmiddag: 1200 kr. + gebyr

Deltagelse UDEN overnatning ekskl. festmiddag: 900 kr. + gebyr

Sen tilmelding (efter d. 22.8.2019):

Deltagelse MED overnatning - inkl. festmiddag: 2500 kr. + gebyr

Deltagelse UDEN overnatning - inkl. festmiddag: 1500 kr. + gebyr

Deltagelse UDEN overnatning ekskl. festmiddag: 1200 kr. + gebyr

OBS: Man kan IKKE deltage i dele af arrangementet uden at betale. Man kan ikke betale med EAN nr.

Tilmelding foregår via Safeticket

Husk at angive om du ønsker at dele værelse og evt. hvem du ønsker at dele værelse med. Dobbeltværelser vil være på slottet, men vi kan ikke garantere enkeltværelser på slottet

Program
Fredag d. 6. september
Kl. 9.00-9.30 Ankomst og morgenkaffe
Kl. 9.30-9.35 Velkomst v/ Jeppe Schroll
Kl. 9.35-10.35 Guideline: Vulvodyni v/ Christina Damsted Pedersen
Kl. 10.35-10.50 Benign gynækologisk subspecialisering v/Julie Tharin  + valg
Kl. 10.50-11.05 Pause
Kl. 11.05-12.00 Guideline: Vaginal hormonbehandling v/ Susanne Greisen
Kl. 12.00-12.30 Guideline: Sphinchterruptur v/ Hanne Westergaard/Marianne Glavind-Kristensen/ Hanna Jangö
Kl. 12.30-13.30 Frokost + indlogering
Kl. 13.30-14.30 Guideline: Risici /Systemiske effekter ved hormonel kontraception v/ Lars Franck-    
Kl. 14.30-15.00 National klinisk retningslinje om cervix dysplasi v/ Lone Kjeld Pedersen   
Kl. 15.00-15.15 Pause                                           
Kl. 15.15-16.30 ”The Downfall of Essure and other implants; how can we prevent to keep repeating history?” v/ Andreas Thurkow, Amsterdam University Medical Centres
Kl. 16.30 Rundbold/løb/hygge                                                                                                                         
Kl. 18.30 Velkomstdrink og gruppefoto på trappen foran slottet
Kl. 19.00 Festmiddag

Lørdag d. 7. september
Kl. 09.00-10.00 Guideline: 1.trimester abort v/ Øjvind Lidegaard
Kl. 10.00-10.15 Check-ud
Kl. 10.15-11.15 Foredrag af inviteret foredragsholder (TBA)
Kl. 11.15-11.30 Pause
Kl. 11.30-12.30 Guideline: PCOS v/ Pernille Ravn
Kl. 12.30-13.00 Forslag til nye guidelines og revision af ældre guidelines v/ Jeppe Schroll
Kl. 13.00 Tak for denne gang v/ Jeppe Schroll

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl
Guideline-metodekursus

Styregruppen

Formand 
Jeppe Bennekou Schroll, MD, PhD 
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Amager Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon: 2687 7102
E-mail: jeppe.bennekou.schroll.02@regionh.dk

Medlemmer
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
Ellen Løkkegaard
Jeannette Bing Lauritzen

Datoer for fremtidige møder:
18.-19. september 2020
10.-11. september 2021
16.-17. september 2022