Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Referenceprogrammer.

Tilmelding til Gynækologisk Guidelinemøde 2019
Guidelinemødet afholdes på Hindsgavl Slot d. 6.-7. september 2019

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl
Guideline-metodekursus

Tilmelding til guidelinegrupper til Gynækologisk Guidelinemøde 2019

Alle kan melde sig til grupperne frem til 01.11.18

Tovholderne sammensætter gruppen. Ved for mange/alt for skæv aldersfordeling/geografisk skævhed kan tovholderen sige ”nej- tak ” til flere tilmeldinger.

Endvidere er der planlagt 3 guidelinekurser. Tilmelding til guidelinekurser senest 10.11.18. Datoer findes nederst på siden

Nye grupper for 2018-2019

PCOS (opdatering) Tovholder Pernille Ravn. Pernille.Ravn@rsyd.dk

Vulvodyni (opdatering) Tovholder Christina Damsted Pedersen  cdamsted@dadlnet.dk

Vaginal hormonbehandling (opdatering) Tovholder Susanne Greisen susagrei@rm.dk

Risici/systemiske effekter ved hormonel antikonception (opdatering) Tovholder Lars Frank-Andersen lars.franch.andersen@regionh.dk

Medicinsk abort 1. trimester (revision) Tovholder Øjvind Lidegaard Lidegaard@dadlnet.dk

Sphincterruptur (opdatering) Tovholdere Hanne Brix Westergaard, Marianne Glavind-Kristensen og Hanna Jangö (gruppen er allerede dannet

Guidelinekurser 2018-2019

Kursus 1:
17/11-2018 kl 10.00 – 15.00
Indhold: Kom godt i gang, afgrænsning af emnet, PICO formulering, opgaver og deadlines i grupperne og for tovholderne.
Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Kursus 2:
2/2-2019 kl 10.00 – 15.00
Indhold: Litteratursøgning og -sortering. Underviser: Bibliotekar.
Sted: Universitetsbiblioteket i Århus

Kursus 3:
16/3-2019 kl 10.00 – 15.00
Indhold: Fra evidens til rekommandation
Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Tilmelding gerne via tovholder til Helga@dadlnet.dk INDEN d. 10 november

Vejledning tilmelding guidelinegrupper


Styregruppen

Formand 
Jeppe Bennekou Schroll, MD, PhD 
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Amager Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon: 2687 7102
E-mail: jeppe.bennekou.schroll.02@regionh.dk

Medlemmer
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
Ellen Løkkegaard
Jeannette Bing Lauritzen

Gynækologisk Guidelinemøde 2018 - Foreløbigt program

Fredag d. 21. september

Kl. 9.00-9.30 Ankomst og morgenkaffe
Kl. 9.30-9.35 Velkomst v/ Helle Clausen     
Kl. 9.35-10.35 Guideline: Abortus habitualis + oplæg v/ Henriette Svare
Kl 10.35-11.00 Guideline: Udredning for infertilitet + oplæg v/ Anna Klajnbard
Kl. 11.00-11.30 Guideline: Behandling af uterine årsager + oplæg v/ Bugge Nøhr
Kl. 11.30-11.45 Kaffe
Kl. 11.45-12.45 Guideline: Pulje NKR cervixdysplasi + oplæg v/ Lone Kjeld Petersen
Kl. 12.45-13.45 Frokost + indlogering
Kl. 13.45-14.15 Guideline: Behandling af tubar faktor + oplæg v/ Christian Rifbjerg
Kl. 14.15-15.15 Cindy Farquhar. “Evidence based medicine – the promise, the reality...” Foredrag af inviteret foredragsholder, diskussion i salen 15 min
Kl. 15.15–15.30 Kaffe
Kl. 15.30-16.15 Guideline: Inkontinens + oplæg v/ Helga Gimbel
Kl. 16.30 Rundbold/løb

Kl.18.30 Velkomstdrink og gruppefoto
Kl.19.30 Festmiddag
Surprise: Festtale ved indbudt gæst

Lørdag d. 22. september

Kl 09.00-09.30 Nyeste evidens inden for behandling af tidlig graviditets komplikationer. Oplæg til revision af guideline v/ Øjvind Lidegaard
Kl. 09.30-10.00 Guideline: Tranexamsyre ifm. hysterektomi + oplæg v/ Kresten R Petersen
Kl. 10.00-10.30 Check-ud og kaffe
Kl. 10.30 -11.00 Guideline: Behandling af fibromer + oplæg v/ medlemmer af gruppen
Kl. 11.00-12.00 Lil Valentin IOTA – praktisk, klinisk anvendelse. Foredrag af inviteret foredragsholder
Kl. 12.00-12.30 Forslag til nye guidelines og revison af ældre guidelines v/ Helle Clausen
Kursus for tovholdere v/ Helga Gimbel
Kl.  12.30 Tak for denne gang v/ Helle Clausen

Endvidere oplæg til revison af guideline 2019 - Medicinsk abort inkl. flowchart + oplæg v/ Øjvind Lidegaard

Datoer for fremtidige møder:
6.-7. september 2019
18.-19. september 2020
10.-11. september 2021