Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Refenceprogrammer.

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl

Nye arbejdsgrupper 2017-2018
Guideline-metodekursus

Nyhedsbrev Hindsgavl 2014
Nyhedsbrev Hindsgavl 2013

Styregruppen

Formand 
Helle V. Clausen,  Overlæge PhD
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Herlev Hospital
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Telefon: 3868 2731
E-mail: hv.clausen@dadlnet.dk

Medlemmer
Helga M.E. Gimbel
Agnete Vedsted-Jakobsen
Jeppe Schroll
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
 

Gynækologisk Guidelinemøde 2017

Deltagerlisten kan læses her.

Fredag d. 15. september

Kl. 9.00-9.30 Ankomst og morgenkaffe
Kl. 9.30-9.35 Velkomst v /Helle Clausen
Kl. 9.35-10.05 Sexologi v/ Tovholder Astrid Højgaard
Kl. 10.05-10.35 Kirurgisk intervention ved HBOC v/ tovholder Helle Clausen
Kl. 10.35-10.45 Kaffe
Kl. 10.45-11.35 Gruppediskussion Sexologi/Kirurgisk behandling ved HBOC
Kl. 11.35-12.35 Tuboovariel absces v / Tovholdere Eva Dreisler & Abelone Sakse
Kl. 12.35-12.45 Tranexamsyre ifm. hysterektomi – Resultater fra DHHD v/ Märta Topsøe
Kl. 12.45-13.45 Frokost + indlogering
Kl. 13.45-15.00 Tromboseprofylakse ved gynækologisk kirurgi v/ Anne Mette Hvass 30 minutter, Margit Dueholm 30 min, diskussion i salen 15 min.
Kl. 15.00–15.15 Kaffe
Kl. 15.15-16.30 Social freezing, ægdonation og etik (Kirsten Tryde Macklon 30 min, Elisabeth Clare Larsen 30 min, diskussion 15 min
Kl. 16.30 Rundbold/løb

Kl.18.30 Velkomstdrink og gruppefoto
Kl.19.30 Festmiddag

Lørdag d. 16. september

Kl. 9.00-10.00 Vulvadysplasi v / Tovholder Mette Meinert - samt del II
Kl. 10.00-10.30 Check-ud og kaffe
Kl. 10.30 -11.30 Endometriomer v/ Tovholder Ulla Breth Knudsen
Kl. 11.30-12.10 Opfølgningsprogram efter gynækologisk cancer v/ Pernille Jensen
Kl. 12.00-13.00 Forslag til nye guidelines og revison af ældre guidelines v/ Helle Clausen
Kursus for tovholdere v/Helga Gimbel
Kl. 13.00 Tak for denne gang v /Helle Clausen

Datoer for fremtidige møder:
21.-22. september 2018
6.-7. september 2019
18.-19. september 2020