Fosterovervågningsgruppen 

Fosterovervågningsgruppen er en selvstændig gruppe, der ikke direkte hører under DSOG. Da gruppens aktiviteter har interesse for en del af DSOG's medlemmer har gruppen her fået plads på hjemmesiden. Fosterovervågningsgruppen mødes i forbindelse med TOF mødet (Tværfagligt Obstetrisk Forum).

Læs mere om TOF mødet her: www.obst.dk

Kontaktperson/tovholder i Fosterovervågningsgruppen i Danmark:
Overlæge Ingrid Randbøll Petersen
Gynækologisk obstetrisk afdeling
Sygehus Syd Næstved
Ringstedgade 61
4700 Næstved
E-mail: irp@regionsjaelland.dk

Medlem af den Nordiske STAN referencegruppe:
Overlæge Nina Palmgren
Gynækologisk obstetrisk afdeling
Rigshospitalet