NFOG 10.-13. juni 2018 - Program

NFOG 2018 nærmer sig med hastige skridt og indtil videre er der tilmeldt deltagere fra hele 27 nationer. Organisationskomiteen glæder sig til at velkomne deltagerne til smukke Odense, hvor det er lagt op til et spændende fagligt program samt socialt samvær. Programmet for kongressen kan ses her​​​​​​​

Read More

Nationalt møde vedr. Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

En gruppe obstetrikere på Rigshospitalet indkalder til et nationalt møde vedrørende brug af Magnesiumsulfat ved præterm fødsel d. 6.september 2018. Der ønskes deltagelse af repræsentanter fra et bredt udsnit af de obstetriske afdelinger i landet såvel som neonatologer.

Mødet afholdes i Auditorium 2 på Rigshospitalet kl 14-18

Tilmelding skal ske senest d. 31. august på mail Berit.Woetmann.Pedersen@regionh.dk    

Gruppen har udarbejdet et skrift, som kan læses nedenunder 

Betænkning vedrørende brug af magnesium-sulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

Read More

Nye anbefalinger for brug af Esmya

EU´s Bivirkningskomité (PRAC) har gennemgået sikkerheden af præparatet Esmya (ulipristal acetate). Efter vurdering af den tilgængelige information har PRAC vedtaget nye anbefalinger, der skal mindske risikoen for sjælden men alvorlig leverskade hos kvinder i behandling mod fibromer i livmoderen. Esmya må ikke anvendes til kvinder med leverproblemer, og for patienter uden leverproblemer må præparatet kun anvendes, hvis leverfunktionen løbende overvåges.

Read More

Dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik

DSOGs professorkollegium ønsker at oprette et dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik. Konsortiets formål er at skabe rammer for og facilitere igangsættelse og gennemførelse af nationale multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik. Konsortiet fungerer som rådgivende organ og koordinator for multicenterstudier. Professorkollegiet ønsker at nedsætte en styregruppe med 10-12 medlemmer til at varetage det daglige arbejde.

Indsend en motiveret ansøgning (maks. 1 A4-ark) samt kortfattet CV (maks. 1-2 sider) senest den 8/6 2018 til: ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk. Klik herunder for at læse hele opslaget.

Read More

Ledige poster i Undervisningsudvalget

I forbindelse med generalforsamlingen til DSOG's Forårsmøde er der poster på valg til Undervisningsudvalget. Til posterne søges kandidater som har erfaring med målbeskrivelsen, og som vil forpligte sig til at lægge arbejdstimer i posten. Kender du en mulig kandidat, så prik denne på skulderen. 

Read More