Ledige poster i DGCG arbejdsgrupper

1 – 2 gynækologer  til ’ad-hoc arbejdsgruppe vedr. revision af retningslinjer for non-epitheliale tumorer’. Interesserede bedes skrive kort ansøgning med CV til professor Jan Blaakær: jab@dadlnet.dk inden den 30. sep. 2017

1 gynækolog til Cervixcancergruppen. Interesserede gynækologer bedes inden den 30. sep. 2017 sende en kortfattet, motiveret ansøgning til formand for DGCG Lene Lundvall: lene.lundvall@regionh.dk . Det endelige valg af nye medlemmer besluttes af DGCGs bestyrelse primo oktober 2017.

Read More

DR sætter fokus på fødeafdelingerne under pres

Der bliver født flere og flere børn i Danmark.

Sidste år kom 10 procent flere børn til verden end for fire år siden, og den udvikling forventes ifølge en ny prognose fra Danske Regioner at fortsætte.

I år 2025 forventer man ifølge prognosen, der bygger på tal fra Danmarks Statistik, at der vil blive født omkring 72.000 børn. Sidste år blev der til sammenligning født 61.614 børn.

For som det tidligere har været fremme i medierne, er personalet presset på flere af landets fødeafdelinger. Og hvis fødselstallet stiger, som prognosen forudser, vil det øge presset betydeligt, lyder det fra Kjeld Møller Pedersen, professor i Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet: "Fødeafdelingerne vil utivlsomt komme under pres. Selv om det her er over flere år, så vil så mange flere fødsler sætte både jordemødre og fødselslæger under pres, siger han."

Læs DR's artikel og se TV Avisen i aften på DR1, hvor bl.a. DSOG's Formand Thomas Larsen medvirker.

Read More

Efterårsmødet 2017

10.-11. november 2017
IDA Mødecenter, København

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet i IDA Mødecenter, København.

Fredagens emne: Patientinformation, defensiv medicin og hvordan det former os som læger.

Patienterne har efterhånden fuld adgang til deres journal. Gør dette, at vi er ved at bevæge os længere over i defensiv medicin? Hvor meget skal patienten informeres om risici ved behandling og indgreb og for hvis skyld informerer vi, patientens eller vores egen? Hvad er vigtigst i det daglige i omgangen med patienten, tidsfaktoren mhp. at nå produktionen eller risikoen for klager? Hvad gør det stigende pres ved os som læger?

Lørdagens emne: Styrk din arbejdsglæde – vi kan være stolte af vores speciale

Læs programmet og tilmeld dig her

Efteruddannelsesudvalget

Read More

Ultrasound during labour and delivery

Der er nu åbent for tilmelding til DFMS kurset: Ultrasound during labour and delivery.
Læs programmet her.

Kurset henvender sig til læger og sonografer som arbejder med obstetrik og obstetrisk ultralyd.
Kurset afholdes torsdag d. 5 oktober 2017 i Auditorium 2 på Rigshospitalet.
Tilmelding til Tina Käehne:  tina.kaehne@rsyd.dk med angivelse af navn, afdeling og EAN nummer.

Read More

Danske Regioner inviterer til dialog om svangreomsorgen

Bestyrelsen har siden efteråret arbejdet intenst på at skabe positivt fokus omkring de udfordringer vores speciale har, herunder særligt på fødselsområdet. Vi har ydet et omfattende bidrag til den rapport der omtales i linket her. Danske Regioner inviterer nu til dialog om, hvordan vi planlægger fremtiden for fødselsområdet i erkendelse af, at der også er behov for en politisk behandling af det enorme pres området er udsat for. 
Det synes vi er fantastisk godt nyt og er meget glade for den lydhørhed vi har fået. Tak for det og tak for opbakning fra jer alle. Brug 5 minutter på at læse, hvad Danske Regioner skriver.

Thomas Larsen
Formand for DSOG

Read More

Styrelsen for Patientsikkerhed; Visitation og Sagkyndige søger en intern sagkyndig speciallæge i gynækologi og obstetrik til vores afdeling i Aarhus

Interesserer du dig for patientsikkerhed, klagesager og vil du være med til at skabe læring? Trives du med afvekslende og udfordrende opgaver. Vil du være en del af et sundhedsfagligt team, hvor du regelmæssigt møder op i vores afdeling i Aarhus og hjælper vores jurister med sundhedsfaglige spørgsmål. Så er du måske vores nye kollega i ”Visitation og Sagkyndige”.

Du finder hele jobopslaget vores hjemmeside. Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til oversygeplejerske Trine Riis på telefon: 7222 9055 eller skriv på mail: trri@patientombuddet.dk eller til kontorchef og overlægeTorben Hærslev på telefon: 7222 9050 eller skriv på mail: torh@patientombuddet.dk.   

Ansøgningsfrist: torsdag den 18. september 2017. 

Read More

Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. oktober 2017.

Redaktionen består af Chief Editor, Assistant Chief Editor, en redaktionssekretær (Editorial Manager) og 14 nationale redaktører, hvoraf 3 udpeges af DSOG. Udpegningerne sker for 4 år ad gangen med mulighed til forlængelse i yderligere 2 x 2 år, dvs. i maximalt 8 år.  AOGS er inde i en meget positiv udvikling med et stigende antal tilsendte manuskripter og en stigende impact factor.

Læs hele jobopslaget herunder...

Read More

Konference om spædbarnsdød og familier i sorg

Onsdag den 6. september 2017 kl. 9.30 – 16.00
Rigshospitalet, København

Hvordan hjælper vi forældrene bedst muligt i deres sorg?
Ud fra nyeste forskning og praksisviden belyser vi forskellige aspekter af sorgen efter at have mistet et spædbarn. Fokus vil være på at mindske risikoen for komplicerede sorgreaktioner samt at støtte/sikre tilknytningen til kommende børn.

Se fuldt program herunder...

Read More

Behov for guidelines for ekstremt tidligt fødte

Pressen har lige nu fokus på behandling af børn født før uge 24, foranlediget af et guideline samarbejde mellem neonatologer og obstetrikkere. Emnet behandles indgående på næste obstetriske guidelinemøde i januar 2018. Vi opfordrer til at man tager hul på de nødvendige etiske, faglige og økonomiske diskussioner allerede nu. 

Læger: Behov for retningslinjer for ekstremt tidligt fødte (DR indslag, 25. juli 2017)
Læger vil forsøge at redde flere tidligt fødte (TV2 indslag, 26. juli 2017)

Read More

Grupperejse til FIGO 2018

I forbindelsen med XXII FIGO 2018 i Rio i oktober 2018, arrangeres der af DFKO’s Rejseudvalg en rejse til kongressen. Rejsen kan udbygges med en spændende pre og/eller post tour.

Grundturen er fra den 13. oktober – med hjemkomst den 20. oktober 2018.
Præ-turen går til det dyrerige Pantanal, historiske Salvador og til Brasiliens Polynesien, Praia Do Forte. Afrejse den 05. oktober 2018.

Post-turen går til den smukke havneby Parati, verdens største vandfald Foz de Iguaçu og til Argentinas hovedstad og tangoens hjemstavn, Buenos Aires. Starter den 19. oktober med hjemkomst den 27. oktober.

Præ- og Post Tours + Kongressen
Man kan naturligvis samle det hele til en rejse, der kombinerer Pantanal, Salvador og Praia Do Forte før kongressen med Parati, Iguacu og Buenos Aires efter kongressen. Denne rejse strækker sig fra 05. oktober til 27. oktober. 

På grund af det meget tidlige tidspunkt i forhold til Kongressen er der forbehold for ændringer i detaljer i programmet og priser, samt mulighed for individuel fakturering. Mere eksakte oplysninger kan fåes ved kontakt til Jesper Hannibal Rejser

DSOG er ikke arrangør af rejsen - men formidler blot muligheden for at deltage i grupperejsen.

Læs hele rejsetilbudet.

 

Read More

Søges: Ny delkursusleder til forskningstræningskursus 3: Evidens.

Kurset er det 3. af de 4 kurser, der indgår i den teoretiske del forskningstræningen i hoveduddannelsen. Det er et 3 dages internat kursus. Det er bygget op om praktisk anvendelse af evidensbaseret medicin og indeholder teoretisk gennemgang af emner som PICO, evidens hierarki , systematisk review og meta-analyser, GRADE, evaluering af test og prædiktions modeller i gynækologi og obstetrik. Kurset er interaktivt med en blanding af teori og refleksion, diskussion og gruppearbejde. Til stillingen søges en forsknings- og undervisningsaktiv speciallæge i gynækologi og obstetrik, der sammen med de 2nuværende del-kursusledere skal stå for planlægning, afholdelse og evaluering af kurset fremover. Ansøgeren med forsknings- og undervisningserfaring indenfor områdetvil blive fortrukket.

Ansøgning bedes sendt til Annemette W Lykkeboawl@dadlnet.dk senest d.15. august 2017.

Read More

Impact Factor of Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

We are pleased to let you know that the Impact Factor of Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica has reached 2.480, which is our highest ever!

AOGS publishes original research articles commentaries and reviews on all aspects of women’s health from around the globe. Recently we published a special issue on Endometriosis and its Impact on Fertilityand we have started monthly Journal Club presentations on selected articles which can be downloaded from: http://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1111/(ISSN)1600-0412/ . 

The Editors of AOGS are particularly grateful to the authors and reviewers who have contributed to the increasing visibility and impact of our Journal. We hope you will consider us for you next submission!

Best regards

Ganesh Acharya
Chief Editor

Read More

DSOG støtter ikke oprettelsen af fødeklinikker

Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, har i dag på sin Facebook profil postet følgende: "Derfor foreslår Socialdemokratiet nu i Region Hovedstaden, at vi som et pilotforsøg opretter 1-2 fødeklinikker i regionen, der ledes af jordemødre - for at tage presset af de nuværende fødeafdelinger, give flere valgmuligheder for de fødende og give jordemødrene mulighed for at rotere mellem det travle liv på fødegangene og i en klinik med fødsler med sunde og raske kvinder." 

I DSOG ser vi med stor bekymring på denne udmelding. Det er efter vores opfattelse en noget ensidig og unuanceret holdning til fødeklinikker. Vi savner, at Sophie Hæstorp Andersen også havde drøftet dette med de danske fødselslæger:

Ethvert barn er er håb for fremtiden, det gælder børn af raske og syge gravide. Derfor skal der være ressourcer til alle gravide, uanset om man er rask og ressourcestærk, eller har en sygdom, der kan besværliggøre graviditet og fødsel. 

Det er korrekt og glædeligt at fødselstallet stiger. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi ser dog et samtidig et stigende pres på fødselslæger, jordemødre og andet personale på fødeafdelingerne i Danmark. Afledt heraf er gravide kommet i klemme og har oplevet stressede forløb, og det er helt uacceptabelt. 

Løsningen er dog ikke at bruge flere ressourcer på de raske på bekostning af de syge og svage gravide, og det vil desværre være konsekvensen af forslaget om fødeklinikker. Fødeklinikker vil ikke tage presset af de nuværende fødeafdelinger, men vil dræne afdelinger for resourcer og personale. Selv på fødeklinikker vil en del af de gravide have behov for hjælp fra specialuddannede jordemødre eller fødselslæger. Det betyder at ca. 25% af de gravide vil blive overflyttet til almindelige fødeafdelinger, hvor der skal stå jordemødre og læger klar. Det vil yderligere lægge pres på behandlingen af de gravide, der ikke er så heldige, at de er raske eller ressourcestærke. 

I stedet bør man bruge de ekstra ressourcer til at løfte de danske fødselsafdelinger, som har været blandt de bedste i verden, og give tryghed og ro til alle gravide.

Link til artikel i Berlingske om udmeldingen (21. juni 2017)

Read More