Behov for guidelines for ekstremt tidligt fødte

Pressen har lige nu fokus på behandling af børn født før uge 24, foranlediget af et guideline samarbejde mellem neonatologer og obstetrikkere. Emnet behandles indgående på næste obstetriske guidelinemøde i januar 2018. Vi opfordrer til at man tager hul på de nødvendige etiske, faglige og økonomiske diskussioner allerede nu. 

Læger: Behov for retningslinjer for ekstremt tidligt fødte (DR indslag, 25. juli 2017)
Læger vil forsøge at redde flere tidligt fødte (TV2 indslag, 26. juli 2017)

Read More

Efterårsmødet 2017

10.-11. november 2017
IDA Mødecenter, København

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet i IDA Mødecenter, København.

Emne: Defensiv medicin og hvordan det former os som læger.

Patienterne har efterhånden fuld adgang til deres journal. Gør dette, at vi er ved at bevæge os længere over i defensiv medicin? Hvor meget skal patienten informeres om risici ved behandling og indgreb og for hvis skyld informerer vi, patientens eller vores egen? Hvad er vigtigst i det daglige i omgangen med patienten, tidsfaktoren mhp. at nå produktionen eller risikoen for klager? Hvad gør det stigende pres ved os som læger?

Program følger - men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Efteruddannelsesudvalget

Read More

Grupperejse til FIGO 2018

I forbindelsen med XXII FIGO 2018 i Rio i oktober 2018, arrangeres der af DFKO’s Rejseudvalg en rejse til kongressen. Rejsen kan udbygges med en spændende pre og/eller post tour.

Grundturen er fra den 13. oktober – med hjemkomst den 20. oktober 2018.
Præ-turen går til det dyrerige Pantanal, historiske Salvador og til Brasiliens Polynesien, Praia Do Forte. Afrejse den 05. oktober 2018.

Post-turen går til den smukke havneby Parati, verdens største vandfald Foz de Iguaçu og til Argentinas hovedstad og tangoens hjemstavn, Buenos Aires. Starter den 19. oktober med hjemkomst den 27. oktober.

Præ- og Post Tours + Kongressen
Man kan naturligvis samle det hele til en rejse, der kombinerer Pantanal, Salvador og Praia Do Forte før kongressen med Parati, Iguacu og Buenos Aires efter kongressen. Denne rejse strækker sig fra 05. oktober til 27. oktober. 

På grund af det meget tidlige tidspunkt i forhold til Kongressen er der forbehold for ændringer i detaljer i programmet og priser, samt mulighed for individuel fakturering. Mere eksakte oplysninger kan fåes ved kontakt til Jesper Hannibal Rejser

DSOG er ikke arrangør af rejsen - men formidler blot muligheden for at deltage i grupperejsen.

Læs hele rejsetilbudet.

 

Read More

Søges: Ny delkursusleder til forskningstræningskursus 3: Evidens.

Kurset er det 3. af de 4 kurser, der indgår i den teoretiske del forskningstræningen i hoveduddannelsen. Det er et 3 dages internat kursus. Det er bygget op om praktisk anvendelse af evidensbaseret medicin og indeholder teoretisk gennemgang af emner som PICO, evidens hierarki , systematisk review og meta-analyser, GRADE, evaluering af test og prædiktions modeller i gynækologi og obstetrik. Kurset er interaktivt med en blanding af teori og refleksion, diskussion og gruppearbejde. Til stillingen søges en forsknings- og undervisningsaktiv speciallæge i gynækologi og obstetrik, der sammen med de 2nuværende del-kursusledere skal stå for planlægning, afholdelse og evaluering af kurset fremover. Ansøgeren med forsknings- og undervisningserfaring indenfor områdetvil blive fortrukket.

Ansøgning bedes sendt til Annemette W Lykkeboawl@dadlnet.dk senest d.15. august 2017.

Read More

Impact Factor of Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

We are pleased to let you know that the Impact Factor of Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica has reached 2.480, which is our highest ever!

AOGS publishes original research articles commentaries and reviews on all aspects of women’s health from around the globe. Recently we published a special issue on Endometriosis and its Impact on Fertilityand we have started monthly Journal Club presentations on selected articles which can be downloaded from: http://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1111/(ISSN)1600-0412/ . 

The Editors of AOGS are particularly grateful to the authors and reviewers who have contributed to the increasing visibility and impact of our Journal. We hope you will consider us for you next submission!

Best regards

Ganesh Acharya
Chief Editor

Read More

DSOG støtter ikke oprettelsen af fødeklinikker

Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, har i dag på sin Facebook profil postet følgende: "Derfor foreslår Socialdemokratiet nu i Region Hovedstaden, at vi som et pilotforsøg opretter 1-2 fødeklinikker i regionen, der ledes af jordemødre - for at tage presset af de nuværende fødeafdelinger, give flere valgmuligheder for de fødende og give jordemødrene mulighed for at rotere mellem det travle liv på fødegangene og i en klinik med fødsler med sunde og raske kvinder." 

I DSOG ser vi med stor bekymring på denne udmelding. Det er efter vores opfattelse en noget ensidig og unuanceret holdning til fødeklinikker. Vi savner, at Sophie Hæstorp Andersen også havde drøftet dette med de danske fødselslæger:

Ethvert barn er er håb for fremtiden, det gælder børn af raske og syge gravide. Derfor skal der være ressourcer til alle gravide, uanset om man er rask og ressourcestærk, eller har en sygdom, der kan besværliggøre graviditet og fødsel. 

Det er korrekt og glædeligt at fødselstallet stiger. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi ser dog et samtidig et stigende pres på fødselslæger, jordemødre og andet personale på fødeafdelingerne i Danmark. Afledt heraf er gravide kommet i klemme og har oplevet stressede forløb, og det er helt uacceptabelt. 

Løsningen er dog ikke at bruge flere ressourcer på de raske på bekostning af de syge og svage gravide, og det vil desværre være konsekvensen af forslaget om fødeklinikker. Fødeklinikker vil ikke tage presset af de nuværende fødeafdelinger, men vil dræne afdelinger for resourcer og personale. Selv på fødeklinikker vil en del af de gravide have behov for hjælp fra specialuddannede jordemødre eller fødselslæger. Det betyder at ca. 25% af de gravide vil blive overflyttet til almindelige fødeafdelinger, hvor der skal stå jordemødre og læger klar. Det vil yderligere lægge pres på behandlingen af de gravide, der ikke er så heldige, at de er raske eller ressourcestærke. 

I stedet bør man bruge de ekstra ressourcer til at løfte de danske fødselsafdelinger, som har været blandt de bedste i verden, og give tryghed og ro til alle gravide.

Link til artikel i Berlingske om udmeldingen (21. juni 2017)

Read More

Dødsfald - Niels Jørgen Secher

Det er med stor sorg, at DSOG har modtaget meddelelse om, at overlæge og professor Niels Jørgen Secher er død efter længere tids sygdom.

Niels Jørgen Secher har gennem en lang karriere været en central del af dansk obstetrik og gynækologi og har haft en signifikant betydning for faget og kolleger i hele landet.

Læs hele mindeoret herunder...

Read More

DSOG er tilstede på Folkemødet 2017

Så er det tid til årets Folkemøde på Bornholm. 

DSOG vil som noget nyt være tilstede og deltage i diskussioner og debatter.

Vores formand, Thomas Larsen, vil være at finde i teltene fredag og er paneldeltager i Folkemødearrangement: Velkommen til verden – fremtidens fødsler, Fredag den 16. juni 2017 klokken 14.00-14.45 i Danske Regioners telt ved Allinge Røgeri. 

Bestyrelsesmedlem Charlotte Floridon vil senere samme dag deltage i en session om HPV vaccinationer, kommunikation og fake news på de sociale medier.

Vi håber på, at blive klogere, blive inspirereret og ikke mindst være med til at forme fremtidens sundhedsvæsen.

Vi ses på Bornholm!

Read More

NFOG Educational Course 2017: Hormones – Friends or Foe?

 

Hermed følger præsentationerne fra NFOG Educational Course 2017: Hormones – Friends or Foe?

1. Piltonen.pdf
2 _Piltonenptx.pdf
2017 NFOG undertreatment and quality of life.pdf
Abnormal uterine bleeding20017.pptx
Alternative treatment for menopausal complaints...
Contraception in the perimenopausal years FINAL...
Handout NFOG 4_2017 Savolainen-Peltonen.pdf
Johansen risk-reducing surgery (1).pdf
NFOG_Fertility treatment in mature women_280417...
NFOG_Pregnancies at later age_280417.pdf
NFOGcourse_Copenhagen_POI_Tiitinen_final.pdf
Sexual dysfunction Angelica Lindén Hirschberg.pdf

Read More

Niels Jørgen Sechers Ærespris

Niels Jørgen Sechers Ærespris er blevet oprettet i 2017 for at ære en person i DSOG, der gennem et langt virke inden for Obstetrik og Gynækologi, har haft en helt særlig betydning for fagets udvikling.
Niels Jørgen Secher har gennem hele sit virke været en karismatisk og innovativ læge, der som kliniker, forsker, underviser og professor har haft en markant og afsmittende effekt på sine omgivelser. Niels Jørgen Sechers ildhu, engagement og sans for at gå nye veje har i særlig grad sat sit præg på obstetrikken, men også været en inspirationskilde for den gynækologiske del af specialet.  Niels Jørgen Sechers tilgang til lægerollen og til faget Obstetrik og Gynækologi har ikke været bundet af traditioner og vanetænkning og har derigennem haft en særlig betydning for fagets udvikling- en innovativ tilgang, hvis eksempel står til at følge.
Niels Jørgen Secher har haft en ganske særlig evne til at inspirere og motivere yngre læger til at engagere sig i forskning og talrige er de speciallæger, hvis karriere har nydt godt af samarbejdet med Niels Jørgen Secher.

Niels Jørgen Sechers virke har været vigtigt for mange, betydende for de fleste og afgørende for faget. Det er i denne ånd prisen oprettes, og det er i denne ånd prisen bliver tildelt.

Læs hele nyheden herunder...

Read More

STOP HPV - STOP Livmoderhalskræft kampagnen

I dag lanceres en stor informationskampagne for at øge tilslutningen til HPV vaccinationsprogrammet. Kampagnen er nøje planlagt i samarbejde med et bredt netværk af myndigheder, faglige organisationer og patientforeninger.

DSOG er partner i kampagnen og flere medlemmer medvirker i informationsmaterialet. Hjælp os med at udbrede kampagnen - like og del Facebook siden - og udbred kendskabet til hjemmesiden.

De øvrige partnere i kampagnen er:

Sundhedsstyrelsen
Lægeforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Danske Regioner
Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Dansk Pædiatrisk Selskab
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker
Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker
Sex & Samfund
Patientforeningen Kræft i Underlivet

Read More

DSOG støtter Sundhedsstyrelsens udtalelser om HPV vaccinen

DSOG støtter entydigt Søren Brostrøms udtalelser i dagens kronik i Berlingske, hvor han bl.a. skriver: »Overlæge Jesper Mehlsen skyder forbi skiven med sit indlæg i Berlingske 6. maj, hvor han sår tvivl om vaccinens sikkerhed. Der de sidste ti år løbende er kommet store og grundige videnskabelige undersøgelser, som både bekræfter HPV-vaccinernes betydelige forebyggende effekt på livmoderhalskræft, herunder deres langtidsvirkning, og bekræfter deres sikkerhed.« 

''HPV-vaccinen er effektiv. Den forebygger livmoder-halskræft. Og den er lige så sikker som andre vacciner'' , Søren Brostrøm, Berlingske, 9. maj 2017 (- desværre kun for abonnenter)

Read More

New trends in reproductive medicine

ReproUnion is a cross border collaboration between Sweden and Denmark within the area of reproductive medicine in the Oresund Region, funded by EU Interreg V. We are world leading in overcoming infertility and in meeting future demands of managing and preventing infertility problems.

ReproUnion is proud to welcome you to our conference in May on the theme “New trends in reproductive medicine: The bridge between science and society”.

May 10-11, 2017
Quality Hotel View
Hyllie Stationstorg 29, Malmø, Sweden

Sign up
Program

Read More

Ønsker du medlemskab af DSOG?

DSOG og FYGO’s medlemsregister håndteres af Lægeforeningens medlemsservice, som pr. 1. april 2017 implementerede et nyt IT system. Dette IT system varetager hele Lægeforeningens IT, herunder hjemmesiden www.læger.dk

Som konsekvens heraf har Lægeforeningen anmodet om, at vi fremover ved ind- og udmeldelser anvender Lægeforeningens IT system direkte. Derfor kan vi ikke længere tilbyde indmeldelse via vores egen hjemmeside www.dsog.dk, men henviser nu til www.læger.dk. Det er desværre ikke en helt logisk vej man skal følge, men her følger en guide.

Søren Lunde
Webredaktør

Read More