Obstetriske guidelinemøder

De obstetriske guidelinemøder, kaldet Sandbjerg-møderne, har til formål at etablere landsdækkende vejledninger for håndteringen af udvalgte og afgrænsede obstetriske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Sandbjerg-møderne.Forslag til obstetriske guidelines udarbejdes af arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne følger Guidelines til obstetriske guidelines, hvori bl.a. indgår en vurdering af evidensgrad. Efter hvert Sandbjerg-møde revideres oplæggene i henhold til diskussionerne på mødet. De reviderede forslag publiceres på Sandbjerg-hjemmesiden (som af tradition ligger under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet) senest to måneder efter Sandbjerg-mødet. Selskabets medlemmer har efterfølgende to måneder til at kommentere disse, og efter afsluttende redigering i arbejdgruppen publiceres de endelige guidelines hér. I den alfabetiske liste vil de obstetriske guidlines tilsvarende være mærket som "oplæg" eller "revideret"; endelige guidelines er markeret med årstal for udarbejdelsen.

Link til programmet for næste møde.

Styregruppen

Formand
Lone Hvidman
Overlæge ph.d. klinisk lektor
Kvindesygdomme og Fødsler
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Telefon, arbejde: 3071 4759
Mobil: 3026 3923
E-mail: lonehvid@rm.dk

Medlemmer
Lise Lotte Torvin Andersen
Lene Huusom
Julie Glavind
Charlotte Brix Andersson
Tine Greve
Lone Storgaard

Obstetrisk guidelinemøde 2018

Der er nu åbent for tilmelding til det obstetriske guidelinemøde d. 18.-20. januar 2018.

Vær opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser til mødet og stor efterspørgsel. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Dog vil medlemmer af guidelinegrupper, der tilmelder sig før udløbsfristen, blive opprioriteret.

Prisen for mødet er i år hævet med 200 kr på grund af stigende priser på Christiansminde.

Medlemmer af DSOG

Medlemmer af DSOG: Tilmelding via https://obstetriskguidelinemoede.nemtilmeld.dk/
Al henvendelse omkring tilmelding og værelsesfordeling kan rettes til Tilmelding.sandbjerg2018@gmail.com

Ikke-medlemmer af DSOG

Jordemødre og læger, der ikke er medlem af DSOG, men deltager i en guidelinegruppe, kan deltage i Sandbjergmødet den dag, guidelinen fremlægges, og kan - såfremt der er plads og det ønskes - deltage i hele mødet. Tilmelding mailes til cba@rn.dk med angivelse af

Navn                                                                                                                                                                                                            
Adresse                                                                                                                                                                                        
Telefonnummer                                                                                                                                                                             
Arbejdssted og stilling
Deltager du i arbejdsgruppe og/eller er du repræsentant for jordemoderforeningen?                                  
Har du fødevareallergi/er du vegetar/spiser du svinekød?
Ønsker du at deltage i dele af mødet eller hele mødet hvis muligt. Se ovenfor.
Deltager du i Føtosandbjergmødet?

Der er reserveret 2 pladser til repræsentanter for jordemoderforeningen.

Priser

Deltagelse i hele mødet med overnatning i flersengsværelse: 2600 kr            
Deltagelse i hele mødet med overnatning i enkeltværelse: 3000 kr. (Obs. begrænset antal)
Deltagelse enkelt dag 9.00-17.00: 650 kr
Deltagelse enkelt dag 9.00-22.00: 950 kr

Betaling efter du har modtaget bekræftelse pr mail.

Læs programmet for Obstetrisk guidelinemøde 18.-20. januar 2018 her. (ekstern hjemmeside)
 

Programmer for tidligere møder

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

Planlagt dato for næste møde
17. - 19. januar 2019
16. - 18. januar 2020