Efterårsmødet

10.-11. november 2017
IDA Mødecenter, København

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet i IDA Mødecenter, København.

Patienterne har efterhånden fuld adgang til deres journal. Gør dette, at vi er ved at bevæge os længere over i defensiv medicin? Hvor meget skal patienten informeres om risici ved behandling og indgreb og for hvis skyld informerer vi, patientens eller vores egen? Hvad er vigtigst i det daglige i omgangen med patienten, tidsfaktoren mhp. at nå produktionen eller risikoen for klager? Hvad gør det stigende pres ved os som læger?

Pris:
Deltagelse i mødet og festmiddagen - 1.000 kr.
Udelukkende deltagelse i mødet - 600 kr.
Udelukkende deltagelse i festmiddagen - 500 kr.
Tilkøb af ledsager-billet til festmiddagen - 500 kr.

Tilmelding:
Senest d. 1. november 2017. Alle tilmeldinger sker via DSOG’s bestillingsside hos Safe Ticket, hvor man samtidigt betaler med betalingskort. Alle bestillinger tillægges 6,25 kr. i gebyr, grundet bestillingssystemet. EAN betalinger er ikke muligt. Såfremt ens arbejdsplads skal betale, må man efterfølgende få refunderet udlægget via den tilsendte kvittering.

Program fredag d. 10. november 2017

Patientinformation, defensiv medicin og hvordan det former os som læger.

Kl. 11.30 – 11.55: Registrering & sandwich
Kl. 11.55 – 12.00: Velkommen ved EFU´s formand samt moderator
Kl. 12.00 – 14.00: Patient information og defensiv medicin
-Patient information ved benigne kirurgiske indgreb. ved Overlæge Helga Gimbel
-Patient information ved medicinsk behandling: p-piller, ved Overlæge Ellen Løkkegaard
- “For en sikkerheds skyld” laver vi for mange ultralydsskanninger/tests på de gravide?
-“Vælg klogt, hvordan lærer vi at undgå unødige prøver/controller?”, ved Overlæge Susanne Axelsen, LVS næstformand
-“Apraisal” At være læge i udlandet, er vi på vej derhen? Ved Overlæge Anne Bundgaard
- Hvad er reglerne for patient information? Over,- eller underinformerer vi?  Ved Direktør Søren Brostrøm, SST  
Kl. 14.00 – 14.20: Kaffepause og udstilling.
Kl. 14.20 – 14.50:  Paneldiskussion
Kl. 14.50 – 15.20: Hvad gør frygten for repressalier ved os som læger? Ved Ole Hartling, overlæge, tidligere formand for etisk råd
Kl. 15.20 – 15.40: Kaffepause og udstilling
Kl. 15.50 – 16.50:  “Stress blandt læger” ved alm.mediciner, mindfulness instruktør Trine Rønnow
Kl. 16.50 – 17.00: Afrunding

Festmiddag på Domus Medica kl. 19.00


Program lørdag d. 11. november 2017

Styrk din arbejdsglæde – vi kan være stolte af vores speciale

Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og morgenmad
Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved FYGO's Formand Camilla Mandrup
Kl. 10.05 – 11.35 Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom. Et humoristisk foredrag om arbejdsglæde og samarbejde. Ved Freddy Meyer, underviser, foredragsholder og coach
Kl. 11.35 – 12.05 Pause
Kl. 12.05 – 12.50 Gynækologien og obstetrikkens fantastiske historiske udvikling. Historien om kejsersnittet, Ignatz Simmelweis og betydningen af kloroform for fødsler i sidste halvdel af 1800-tallet. Ved adjunkt i forskningskommunikation Adam Bencard fra Medicinsk Museion
12.50–13.20 Et speciale i kontinuerlig udvikling. Fokus på reproduktionsmedicin og den kæmpe udvikling som er sket i nyere tid. Ved Jakob Ingerslev, Professor, overlæge, dr. med.
13.25 – 13.30: Afrunding og sandwich

Efteruddannelsesudvalget